نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جغد بارون خورده- قسمت 11(تكرار) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 30 آبان 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: فریبا متخصص، شهین نجف زاده نویسنده: علی مست علی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو