نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش افول یك قدرت- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 10 آذر 1400 ساعت: 02:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: بهرام ابراهیمی هنرمندان: بهناز بستان دوست، شهریار حمزیان نویسنده: جعفر غلامپور

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو