نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش برنده پر ماجرا- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

شنبه 14 فروردین 1400 ساعت: 10:30 | مدت: 15 دقیقه

پویا متوجه میشود صندوق قرض الحسنه خانوادگی كه ریاستش به عهده عمویش ماشاله خان است تصمیم دارد اضافات صندوق را نیز به صورت وام بین همه تقسیم كند پویا نزد عمویش میرود تا با او به بانك رفته و وام بگیرد اما وقتی به آنجا میروند متوجه میشوند كه عمویش برنده بزرگترین جایزه نقدی بانك شده و.... \r\n
هنرمندان: محمد آقا محمدی، مرضیه صدرایی\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو