نسخه آرشیو پخش آرشیو

آه واره- قسمت 7 آرشیو برنامه ای

جمعه 14 مرداد 1401 ساعت: 06:30 | مدت: 30 دقیقه

شب های محرم با مقتل خوانی امام حسین (ع)
نویسنده: جهانشاه آل محمود\r\nتهیه كننده: ژاله محمدعلی\r\nگوینده: محسن بهرامی\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو