نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش پرنده آبی- قسمت 1 آرشیو برنامه ای

شنبه 14 فروردین 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

طبیب برای مداوای دختر پادشاه به قصر میرود و ندیمه اتفاقی را كه برایشان افتاده را تعریف می كند كه پرنده آبی نزد آنها آمد و....\r\n
تهیه كننده: پروانه طهماسبی كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرداد عشقیان، رامین پورایمان نویسنده: غلامرضا قاسمیان\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو