نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش جاروی جادوگر- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 7 شهریور 1401 ساعت: 02:00 | مدت: 30 دقیقه

مهندس امیر و همسرش نازنین در روستای رودآباد تلاش می كنند دارویی برای نابودی آفت خطرناك درخت لیمو كه نامش جاروی جادوگراست، بیابند. در این راه همه ی اهالی به آنها كمك می كنند اما غفور و جابر درصدد خرابكاری هستند تا اهالی باغ های خود را بفروشند و ویلاسازی در آنجا رونق بگیرد. با همكاری و همدلی و تخصص داروی ضدآفت تولید می شود و این اتفاق برای اولین بار در كشور رخ می دهد\r\n مهندس امیر و همسرش نازنین در روستای رودآباد تلاش می كنند دارویی برای نابودی آفت خطرناك درخت لیمو كه نامش جاروی جادوگراست، بیابند. در این راه همه ی اهالی به آنها كمك می كنند اما غفور و جابر درصدد خرابكاری هستند تا اهالی باغ های خود را بفروشند و ویلاسازی در آنجا رونق بگیرد. با همكاری و همدلی و تخصص داروی ضدآفت تولید می شود و این اتفاق برای اولین بار در كشور رخ می دهد\r\n \r\n\r\n
\r\nسردبیر: ملیحه مرادی جعفری\r\n كارگردان: رضا عمرانی\r\nنویسنده: یدالله كریمی\r\nتهیه كننده: ژاله محمدعلی\r\nهنرمندان: مهرداد مهماندوست، حمید یزدانی، كرامت رودساز، محمد پورحسن، سعید سلطانی، شیما جانقربان، شهریار حمزیان، محمدرضا قلمبر، سارا فردوسی، امیر فرحان نیا

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو