نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش پرنده آبی- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه


تهیه كننده: پروانه طهماسبی كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مهرداد عشقیان، رامین پورایمان نویسنده: غلامرضا قاسمیان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو