نسخه آرشیو پخش آرشیو

پلاك 8 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 15 شهریور 1402 ساعت: 13:30 | مدت: 25 دقیقه

ویژه روز بزرگداشت شهدا و راهیان نور- انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو