نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله كشاورزی(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 03:00 | مدت: 50 دقیقه

مروری بر آخرین قیمت گذاریها، تولید، توزیع،و تصمیمهایی كه بر كالاهای كشاورزی، باغداری و دامداری گرفته می¬شود

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو