نسخه آرشیو پخش آرشیو

روزی نو آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 06:10 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

برنامه صبحگاهی كه محتوای اقتصادی اجتماعی دارد و به انعكاس و تحلیل خبرهای اقتصادی روز می پردازد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو