نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهیافت آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 21:05 | مدت: 55 دقیقه

این برنامه با طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی توسط كارشناسان و مسئولان در ابعاد مختلف بصورت بنیادی برای جامعه هدف تهیه و پخش می گردد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو