نسخه آرشیو پخش آرشیو

پنجره اقتصاد(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 01:00 | مدت: 50 دقیقه

برنامه ای تركیبی با هدف انعكاس ظرفیت های تولید و صادرات محصولات ساخت ایران

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو