نسخه آرشیو پخش آرشیو

سرای سرمایه آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 14:00 | مدت: 25 دقیقه

ارائه تصویر جامع و كامل و قابل درك از رویدادهای مهم داخلی و بین المللی از وضعیت روز اقتصادی جامعه، تبیین و تحلیل رویدادهای خبری مهم اقتصادی و اخبار سرمایه و بورس

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو