نسخه آرشیو پخش آرشیو

ایران بانو (تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 11:30 | مدت: 15 دقیقه

شناخت زنان كارآفرین در عرصه های مختلف اقتصادی و شرح زندگی آنان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو