نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهیافت(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 05:00 | مدت: 55 دقیقه

طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو