نسخه آرشیو پخش آرشیو

مسابقه بیست آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 20:00 | مدت: 50 دقیقه

برنامه ای است كه در فضایی رقابتی ،شاد و مفرح سطح اطلاعات اقتصادی شنوندگان را افزایش می دهد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو