نسخه آرشیو پخش آرشیو

دفتر تابستان آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت: 05:30 | مدت: 30 دقیقه

با شعار تجلی تابستان درادبیات فارسی به شعر خوانی و روایت داستان ها و متون ادبی باموضوع تابستان می پردازد.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو