نسخه آرشیو پخش آرشیو

سالاد سزار آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

نقد و هجو مسائل، اخبار ، اتفاقات و حاشیه های غرب با زبان طنزگونه و البته گاها تند و تیز\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو