نسخه آرشیو پخش آرشیو

شكر سخن آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت: 13:15 | مدت: 15 دقیقه

«شكر سخن» عنوان برنامه ای است با محوریت بررسی طنز های بزرگان ادبیات كهن در بوستان و گلستان شیخ اجل، سعدی شیرازی .\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو