نسخه آرشیو پخش آرشیو

چنین گفت آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت: 22:45 | مدت: 15 دقیقه

بازخوانی شاهنامه ی فردوسی به نثر و با ادبیاتی ساده و قابل فهم برای عموم\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو