نسخه آرشیو پخش آرشیو

شبهای ایران آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت: 00:30 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

این برنامه هر شب به یكی از استانها سر می زند در این برنامه جایگاه نان در بین مردم / در ادبیات و ضرب المثل/ انواع نان/ نان های محلی هر استان پرداخته میشود

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو