نسخه آرشیو پخش آرشیو

بیمارستان صبا آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت: 15:15 | مدت: 15 دقیقه

برنامه طنز «بیمارستان صبا» هر روز با نگاهی طنز به یكی از موضوعات اجتماعی و فرهنگی جامعه می پردازد\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو