نسخه آرشیو پخش آرشیو

به توان هفت(تكرار) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت: 23:30 | مدت: 29 دقیقه 59 ثانیه

برنامه فرهنگی «به توان هفت» با محوریت روایت داستان های شنیدنی و تركیب سكانس هایی از فیلم های سینمایی تقدیم شنوندگان می شود.\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو