نسخه آرشیو پخش آرشیو

شما و صبا (زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت: 21:00 | مدت: 1 ساعت

«شما و صبا» یكی از برنامه های تعاملی این شبكه است كه با كمك تعامل با مخاطبان به نظر سنجی درباره برنامه‌های رادیو صبا،عوامل و مخاطب آن می پردازد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو