نسخه آرشیو پخش آرشیو

به توان هفت آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت: 12:30 | مدت: 30 دقیقه

برنامه فرهنگی «به توان هفت» با محوریت روایت داستان های شنیدنی و تركیب سكانس هایی از فیلم های سینمایی تقدیم شنوندگان می شود.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو