نسخه آرشیو پخش آرشیو

اذان آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت: 18:10 | مدت: 30 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران: 18:23 موذن: استاد منصوری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو