نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 05:35 | مدت: 20 دقیقه

سوره احزاب آیات 21-27

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو