نسخه آرشیو پخش آرشیو

گلدسته(ویژه برنامه اذانگاهی اذان ظهر رادیو قرآن) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 11:20 | مدت: 50 دقیقه

اذان ظهر به افق تهران: 11:58 موذن: استاد غلوش

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو