نسخه آرشیو پخش آرشیو

تلاوت استاد انور شحات انور آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت: 13:35 | مدت: 20 دقیقه

سوره های نازعات آیات 26-آخر و علق آیات 1-5

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو