نسخه آرشیو پخش آرشیو

پلاك 8 آرشیو برنامه ای

یکشنبه 26 شهریور 1402 ساعت: 13:30 | مدت: 25 دقیقه

ویژه روز بزرگداشت شهدا و راهیان نور- به مباحث جهاد تبیین پرداخته خواهد شد و همچنین شهید ترور حاج مهدی عراقی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو