نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

شنبه 15 مهر 1402 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه

سنت زیبای همكاری و تعاون در بعضی از مناطق ایران : \r\nسنت پول اندازی و هدیه دادن در تبریز بهمناسبت ازدواج زوجهای جوان و كمك به آن‌ها : \r\nرسم زن‌یور در آلاشت مازندران برای كمك به عروس‌ها و داماد‌ها : \r\nرسم بنه‌بازی برای كمك به دامداران در آلاشت : \r\nرسم قرض دادن و قرض گرفتن در آلاشت :\r\nرسم هم‌بندی در بین كشاورزان آلاشتی كه نوعی كمك هست : \r\nمراسم مهر بُرون میزان مهریه رسم صورت گیرون كه همان جهیزیه هست - در بردسیر كرمان با استفاده از كتاب فرهنگ عامه كرمان نوشته خانم زهرا ایزدی پژوهشگر ارجمند فرهنگ مردم كرمان : \r\nگردش‌گری روستایی و نقش آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی : \r\nسفری به روستای هجیج پاوه استان كرمان‌شاه و آشنایی با جاذبه‌های گردش‌گری این روستای زیبا كه به ماسوله سنگی كرمان‌شاه هم معروف هست : \r\nمطالبی درباره چگونگی زندگی عشایر عزیز كشورمون و نقش آن‌ها در توسعه دامداری \r\nصحبت‌های آقای دكتر علی‌رضا شاه‌حسینی نویسنده و پژوهشگر ارجمند فرهنگ مردم استان سمنان درباره آداب و رسوم - تولیدات لبنی و دامی عشایر استان سمنان ::
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو