نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

شنبه 22 مهر 1402 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه

راسم طلب باران در شهرستان استهبان استان فارس :\r\nبرگذاری نماز باران اشعار باران خواهی توسط كودكان پخت آش مخصوص طلب باران\r\nضرب المثل‌هایی از دیار بختیاری به گویش محلی همراه با ترجمه و كاربرد آن‌ها\r\nجایگاه و اهمیت گل در ترانه‌های عامیانه\r\nجایگاه قاسدك در باورهای مردم\r\nباور مردم مشهد درباره قاسدك\r\nنقش و اهمیت قاسدك در باور‌های مردم بیجار گروس استان كردستان بنا به نوشته آقای ایرج قره‌داغی نویسنده و پژوهش‌گر ارجمند این دیار\r\nترانه‌ها و اشعار مخصوص ناز و نوازش‌های كودكان در پسوجان سیرجان\r\nاشعار نوازش ویژه پسران و دختران بنا به نوشته آقای عزیزالله ایران‌نژاد نویسنده و پژوهش‌گر ارجمند پسوجان سیرجان\r\nاهمیت دامداری در منطقه شیرین‌سوی همدان مكان‌های نگهداری دام در تابستان و زمستان بنا به نوشته آقای اسدالله طاقتی احسن پژوهش‌گر و نویسنده منطقه شیرین‌سوی همدان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو