نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

جمعه 12 آبان 1402 ساعت: 21:35 | مدت: 25 دقیقه

\r\nمراسم قند شكنی در سواد‌كوه مازندران : \r\nهنر‌ها و صنایع دستی مردم كرمان از جمله قالی‌بافی و پته‌دوزی \r\nآشنایی با بازار كرمان : \r\nجایگاه زعفران در بین ایرانیان : \r\nزعفران در فرهنگ و ادب فارسی : \r\nزعفران در ادبیات عامیانه : \r\nمراسم جشن برداشت زعفران در خراسان جنوبی : \r\nمراكز كاشت زعفران در ایران:\r\n شعری سیبا درباره زعفران به لهجه قاینی از زبان آقای حسن مختاری نویسنده و شاعر ارجمند خراسان جنوبی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو