نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

جمعه 26 آبان 1402 ساعت: 21:35 | مدت: 25 دقیقه

\r\nمطالبی درباره جشن حالا كه همون جشن برداشت گندم است در مناطق مختلف زنجان بویژه ماه‌نشان : \r\nضرب المثل‌هایی از شهرستان بیجار گروس كردستان به زبان کُردی همراه با ترجمه و كاربرد آنها : با استفاده از كتاب گذری بر فرهنگ عامه شهرستان بیجار - به قلم پژوهش‌گر ارجمند آقای ایرج قرهداغی: \r\nتوضیحاتی درباره فرهنگ غذایی مردم شیراز : انواع خوردنی‌ها پلو‌ها خورش‌ها آش‌ها و...\r\nمعرفی كتاب باورهای عامیانه مردم ایران - نوشته دكتر حسن ذوالفقاری : \r\nفرهنگ مهمان‌نوازی و مهمان‌داری در بین اقوام مختلف ایرانی : \r\nادبیات شفاهی مربوط به مهمان : \r\nكنایه ها و استعارات مربوط به مهمان \r\nآداب و آیین‌های مهمانداری و مهمان‌نوازی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو