نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

شنبه 4 آذر 1402 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه

\r\nسنت تعاون و همكاری در امور كشاورزی در بعضی مناطق ایران مثل: \r\nدوان استان فارس - دیلم استان بوشهر -\r\nكجور استان مازندران - \r\nروستا‌های استان همدان - \r\nمراسم جار زدن یا برابری برای برداشت محصولات در روستاهای تویسركان و ملایر استان همدان - \r\nآشنایی با عمارتهای عالی قاپوها - \r\nعالی قاپوی تبریز - \r\nعالی قاپوی اردبیل -\r\nعالی قاپوی قزوین - \r\nچند ضرب المثل همراه با كاربرد آنها -\r\nپوشاك محلی زنان و مردان اقوام مختلف ساكن در استان خراسان رضوی -
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو