نسخه آرشیو پخش آرشیو

بخش عصرگاهی(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 12 آذر 1402 ساعت: 14:00 | مدت: 4 ساعت

خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز)\r\nاذان مغرب: 17:11 موذن: استاد سیدمحسن خدام حسینی
www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو