نسخه آرشیو پخش آرشیو

بخش نیمروزی(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 10 اسفند 1402 ساعت: 10:00 | مدت: 4 ساعت

خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز)\r\nاذان ظهر: 12:17 موذن: استاد سید متولی عبدالعال
www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو