نسخه آرشیو پخش آرشیو

بخش سحرگاهی(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 10 اسفند 1402 ساعت: 02:00 | مدت: 4 ساعت

خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز)\r\nاذان صبح: 05:12 موذن: استاد محمدكاظم محمدزاده
www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو