نسخه آرشیو پخش آرشیو

تقویم تاریخ آرشیو برنامه ای

سه شنبه 22 تیر 1395 ساعت: 06:25 | مدت: 10 دقیقه

امروز مصادف است با درگذشت عباس مروی از شاعران برجسته ایرانی سده 2 قمری، درگذشت میرزا رفیعا نائینی حكیم فیلسوف و عالم بزرگ شیعه، درگذشت مارگارت بل شرق شناس و ایران شناس انگلیسی، ثبت جهانی مجموعه تاریخی بیستون، درگذشت حمید سمندریان پدر تئاتر نوین ایران و بزرگداشت ابوالقاسم نایینی حكیم برجسته و مدرس دارالفنون

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو