نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 29 تیر 1395 ساعت: 19:45 | مدت: 40 دقیقه

گفتگو با دكتر محمد حسن گنجی پدر جغرافیای ایران-گزارش ازبناهای تاریخی چهار محال بختیاری-گفتگو با آقای عباس فرات(طنز پرداز و روزنامه نگار قدیمی مجله توفیق)-معرفی كتاب توسط آقای محسن حكیم معالی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو