نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 30 تیر 1395 ساعت: 19:45 | مدت: 40 دقیقه

بررسی رویدادهای فرهنگی و هنری كشور
مروری برآثار منوچهراحترامی، طنزپرداز و روزنامه نگار- گزارش از مكانهای تاریخی تبریز- معرفی كتاب توسط محسن حكیم معانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو