نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

یکشنبه 16 خرداد 1395 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

مجله اقتصادی
گشتی در بازار- بازار پوشاك در انحصار رقبای چینی- سهم ما به عنوان مصرف كننده از مسئولیت پذیری نسبت به خرید كالای داخلی چقدر است؟ \r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو