نسخه آرشیو پخش آرشیو

اشك بقیع آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 23 تیر 1395 ساعت: 10:15 | مدت: 45 دقیقه

ماجرای تخریب قبور مطهر ائمه بقیع توسط وهابیت خبیث
كارشناس: حجت الاسلام علیزاده موسوی\r\nبا رادیو معارف ارتباط برقرار كنید 02532910551 الی 2

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو