نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 12 مرداد 1395 ساعت: 17:15 | مدت: 45 دقیقه

شیوه های داستان نویسی-گزارش از كردستان\r\n \r\n
كارشناس: محسن حكیم معانی \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو