نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت: 17:15 | مدت: 45 دقیقه

بزرگداشت حسین پناهی(بازیگر و شاعر)-چه بگوییم چه نگوییم-خشت وآینه: مكان های دیدنی درگیلان-شیوه های داستان نویسی\r\n
كارشناسان: بهاءالدین خرمشاهی-محسن حكیم معانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو