نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت: 17:15 | مدت: 45 دقیقه

مروری برهنرو آثار تاریخی شهر كرمان \r\n
معرفی كتاب: آقای حكیم معانی- هنر نگارگری: دكتر خانكه- مروری بر آثار عمران صلاحی: طنز پرداز و شاعر\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو