نسخه آرشیو پخش آرشیو

خاص باشید آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 18 شهریور 1395 ساعت: 10:30 | مدت: 25 دقیقه

تجربه خاص: آقای كامران بختیاری، طراح و مدیر یك برند ایرانی پوشاك و طراح لباس كاروان ایران در المپیك- خیابان خاص: آقای حسین مهدیزاد تولیدكننده پوشاك- ایده خاص: آقای سیاوش نادری با ایده درآمدزایی از پرورش ماهی- حرف خاص: آقای مهدی سروری كارشناس(چگونه در كسب و كار هوشمند عمل كنیم)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو