نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 23 شهریور 1395 ساعت: 17:15 | مدت: 45 دقیقه

مروری بر رویدادهای فرهنگی روز- مروری بر كارنامه هانی بال نقاش معاصر ایرانی
معرفی كتاب: محسن حكیم معانی- چه بگوییم چه نگوییم: كارشناسی جلال الدین خرمشاهی- میزخوشنویسی: كاوه تیموری- گزارش میر كریمی ازحوزه هنری در خصوص جشنواره نقالی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو