نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت: 17:15 | مدت: 45 دقیقه

مروری بر رویدادهای فرهنگی روز- معرفی مكان تاریخی، زیارتی و سیاحتی شیراز- معرفی كتاب- میز خوشنویسی
محسن حكیم معانی(معرف كتاب) و كاوه تیموری(خوشنویس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو