نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 27 شهریور 1395 ساعت: 17:15 | مدت: 45 دقیقه

مروری بر رویدادهای فرهنگی روز- فعالیت ها و كارهای فرهنگی كه در این هفته انجام دادین و به اون پرداختین چی بوده است؟\r\n
چه بگوییم و چه نگوییم: بهادالدین خرمشاهی- زاد روزپرویز پورحسینی و محبوبه مقبلی(بازیگر)- معرفی كتاب با محسن حكیم معانی\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو